NACR-676 Pagnanakaw sa biyenan.......

 naglo-load 

Nagpakasal ako at namuhay ng walang pakialam. Ang tanging reklamo ko ay ang mga aktibidad sa gabi ay walang kabuluhan. Isang araw, tinanong ako ng aking bayaw na nakatira sa akin kung nasiyahan ba ako sa panggabing buhay kasama ang aking asawa, at pinahintulutan ko ang aking katawan. Isa pa, gusto din ako ng bayaw ko. Kaya nagsimula ang kakaibang relasyon sa pagitan ko, ng aking asawa at ng kanyang kapatid...

NACR-676 Pagnanakaw sa biyenan.......