Sinipsip niya ang titi hanggang sa mapagod ang kanyang bibig