PMC-384 Inalo ng pinsan ang kanyang kapatid na malungkot dahil natalo ito sa laro