Humingi ako ng pahintulot na kunan ito bilang souvenir