TMG-138 Nalaman na nagsasalsal ang babae at ang ending