SSIS-804 Ang aking guro ay isang baliw

 naglo-load 

Sa panahon ng bakasyon sa tag-araw, isang bagong guro, si Ria, ang nagpasya na sumama sa isang lalaking kasamahan upang silipin ang isang destinasyon ng paglalakbay sa paaralan. Ang lalaking guro ay isang lalaking may matinding pagnanasa sa seks, at si Ria ay binigyan ng aphrodisiacs habang kumakain at nakipagtalik sa kanya ng kanyang lalaking kasamahan.

SSIS-804 Ang aking guro ay isang baliw