Ang bintana ng kaligayahan para sa isang batang mag-asawa...