Ang kamangha-manghang clip ni Tran Ha Linh ay mainit noong Enero