Kung titignan ka ng ganyan, alam mo kung gaano ka kasaya