Ang munting estudyante ay masunuring kinunan ang sarili