Ang nakababatang kapatid na babae ni Tan Phu ay tumutulo ng tubig